Frequently Asked Questions

Jak założyć nowe konto pocztowe (e-mail)?
Last Updated 5 years ago

 1. Nowe konta pocztowe zakładane są na wniosek Dyrekcji, Kierowników jednostek Instytutu oraz Projektów.
 2. Konta zakładane są dla osób, które pozostają w stosunku pracy względem Instytutu (czasowym lub bezterminowym), studentów, współpracowników, doktorantów, uczestników projektów, uczestników wymian kadr naukowych, etc.
 3. W przypadkach wątpliwości, co do zasadności stworzenia konta pocztowego - Administrator/pracownik Działu IT konsultuje zasadność z Dyrekcją, pracownikami szczebla kierowniczego lub samym Wnioskującym.
 4. Wniosek należy składać przez System Wsparcia technicznego. We wniosku należy zawrzeć następujące informacje:
 • a) Imię i Nazwisko pracownika dla którego składany jest wniosek - np. Jan Kowalski
  b) login - zazwyczaj jest to pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko - np. jkowalski
  c) stanowisko, na którym osoba będzie zatrudniona - np. specjalista
  d) pokój, lub inna lokalizacja pod którą osoba będzie osiągalna - np. F315
  e) numer telefonu kontaktowego (najlepiej stacjonarny w pracy) - np. +48 58 5225 963
  f) jeśli stosunek pracy jest terminowy (określony czasowo) - bardzo prosimy o podanie czasu trwania umowy/daty rozwiązania - w takim przypadku prosimy o określenie, czy z chwilą zakończenia stosunku pracy konto ma zostać usunięte, a dane skasowane / konto pozostawić jako nieaktywne / nie zmieniać statusu konta. - np. "okres próbny do 25.03.2018r. - później konto nieaktywne"
Ostatnim etapem jest zmiana hasła przez użytkownika, dla którego konto zostało stworzone - w celu zmiany hasła wymagany jest kontakt z pracownikiem Działu IT użytkownika konta.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!